(23-24 Kasım 2006)
 
line decor
   Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu
line decor

BULDAN SEMPOZYUMU BILDIRILERI KITABI

 

 

 
Ön-Arka Kapak    
İç Kapak    

Önsöz-Sunuşlar

 

 

Organizasyon

 

 

İçindekiler

 

 

 

 

 

1. OTURUM

“DİL ve EDEBİYAT”

 

 

 

"Buldan İlçesinde Kişi Adları "

 

Prof.Dr. H.Ömer KARPUZ

"Buldan ve Yöresi Ağızları Ses ve Şekil Bilgisi Özellikleri"

 

Yard.Doç.Dr. Turgut TOK

"Buldan Ağzında Eski Türkçe Sözcükler"

 

Yard.Doç.Dr. Bilge Özkan NALBANT

"Buldan Türkülerinde Metaforlu ve Metonomili (Deyim Aktarmalı ve Ad Aktarmalı) Sözcükler "

 

Dr. M.Vefa NALBANT

"Buldan Türkülerinin Toplum Dilbilimsel ve Biliş Dilbilimsel Açılımı"

 

Araş.Gör. Ö.Kasım AYDEMİR


2. OTURUM

"EĞİTİM"

 

"Cumhuriyet Döneminde Buldan’da Eğitim"

Yard.Doç.Dr. A.Adnan ÖZTÜRK, Derya TAN

"6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisine Yönelik Tutumları (Buldan Örneği)"

Yard.Doç.Dr. Kutret GEZER, Dr. Sacit KÖSE, Araş.Gör. Kadir BİLEN

"Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Buldan Örneği"

Yard.Doç.Dr. Kutret GEZER, Yard.Doç.Dr. Hulusi ÇOKADAR, Dr. Sacit KÖSE, Araş.Gör. Kadir BİLEN

"Buldan (Denizli) İlçesi Lise Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları"

Dr. Sacit KÖSE, Yard.Doç.Dr. Kudret GEZER

"Buldandaki İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yapısalcı  Öğrenme Hakkındaki Görüşleri"

Aylin YAZICIOĞLU


3. OTURUM

"YERBİLİMLERİ"

 

"Temmuz 2003 Buldan (Denizli) Depremlerinin Mühendislik İncelemesi"

Prof.Dr. Halil KUMSAR, Prof.Dr. Ömer AYDAN, Prof.Dr. Hisataka TANO, Araş.Gör. Sefer Beran ÇELİK,  Araş.Gör.Mustafa KAYA

"Buldan Bölgesinin Depremselliği ve Kabuk Yapısı"

Araş.Gör. Figen ALTINOĞLU, Yard.Doç.Dr. Ali AYDIN

"Buldan Yöresi Metamorfik Kayaçlarının Jeolojik, Petrografik ve Tektonik Açıdan İncelenmesi"

Araş.Gör.Fatma GÖKGÖZ , Yard.Doç. Dr. Halis MANAV, Prof.Dr. Yahya ÖZPINAR

"Buldan Pegmatoidlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi"

Araş.Gör. Fatma GÖKGÖZ


4. OTURUM

"DİL ve EDEBİYAT"

 

"Buldan Ağzı ve Sözcüklerin Dili"

Prof.Dr. Duran NEMUTLU

"Buldan ve Yöresindeki Kitabeler"

Yard.Doç.Dr. Süleyman SOLMAZ

"Buldan Yöresi Yer Adları"

Yard.Doç.Dr. Levent KURGUN

“Merkez Efendi ve Allah Âşkı”

Prof.Dr. Mehmet AKGÜN

"Buldan Yöresinin Sosyo-Kültürel Yapısı İçerisinde Merkez Efendi ve Tasavvuf"

Halil ELİTOK

"Buldan İlçesinin Tarihçesi ve Buldan Adının Anlamı"

Mümtaz BAŞKAYA


5. OTURUM

"SAĞLIK - SPOR"

 

"Buldanlı Sağlık Bakanı Behçet Uz"

Yard.Doç.Dr. Mustafa KARATEPE

"Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi"

Dr. Ahmet DENİŞ

"Sözlü Tarihin Tanıklığında Cumhuriyet Döneminde Buldan'da Verem Gerçeği ve Veremle Mücadele"

Öğr.Gör. İzzettin BEŞTAŞ


6. OTURUM

"ÇEVRE - TURİZM"

 

"Buldan İlçesinin Altyapı ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi"

Yard.Doç. Dr.O.Nuri AĞDAĞ, Doç.Dr. Hüseyin SELÇUK

"Denizli İli Buldan İlçesi İçmesuyu ve  Kanalizasyon Mevcut Durumun Değerlendirilmesi"

Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU, Dr. Ülker GÜNER BACANLI

"Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Buldan Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli"

Yard.Doç.Dr. Ahmet KÖROĞLU, Araş.Gör. Özlem KÖROĞLU

"Eko Turizm Destinasyonu Olarak Buldan"

Ümmühan YILMAZ

"Buldan'ın Kültürel Varlıklarının Değerlendirilmesi ve Turizm Potansiyeli"

Evinç DOĞAN


7. OTURUM

"DOKUMA"

 

"Tekstil Uygarlığı ve Buldan"

Prof.Dr. Serap YILMAZ

"Yörenin Kültürel Kimliği Olarak Buldan Bezi"

Prof.Dr. Aydın UĞURLU, Öğr.Gör. S.Senem UĞURLU

"Çulha Mesleğinin Önemine İlişkin Bir Belge (Milli Mücadele Dönemi)"

Yard.Doç.Dr. Mehmet BAŞARAN

"Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Buldan Bezi Örneği"

Yard.Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ, Yard.Doç.Dr. Murat AKYILDIZ


8. OTURUM

"TARİH"

 

"Milletvekilliği Genel ve Cumhuriyet Senatosu Üyeleleri Seçiminde (15 Ekim 1961) Buldan"

Yard.Doç.Dr. Tahir KODAL

"Yerel Yönetimlerde İnternet Kullanımı ve Buldan Belediyesi Örneği"

Öğr.Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ

"1980'li Yıllarda Yapılan Genel Seçimlerin Türkiy’de ve Denizli Genelindeki Seçim Sonuçları ve Buldan İlçesi Seçim Sonuçları İle Karşılaştırılması"

Öğr.Gör. İ.Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

"Çanakkale Savaşı ve Buldanlı Şehitler"

Yard.Doç.Dr. Veysi AKIN


9. OTURUM

"DOĞA ve ÇEVRE"

 

"Buldan İlçesinin(Denizli) Toprak Akarları"

Doç.Dr. Raşit URHAN, Ayşe ÖZMEN

"Buldan Yöresinin Memeli Hayvanları"

Yard.Doç.Dr. Serdar DÜŞEN, Doç.Dr. Raşit URHAN, Uzm.Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Doç.Dr. Yakup KASKA, Yard.Doç.Dr. Mustafa DURAN

"Buldan İlçesi’nin(Denizli) Kuşları Yöresinin Kuşları"

Doç.Dr. Raşit URHAN, Öğr.Gör. Derya KAHRAMAN

"Buldan Yöresinin Makrofungusları"

Öğr.Gör.Dr. Aziz TÜRKOĞLU, Yard.Doç.Dr. Kutret GEZER

"Buldan'nın Floristik Yapısı"

Doç.Dr. Ali Çelik, Prof.Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr.Gör. Olcay DÜŞEN, Araş.Gör. İdris Arslan


10. OTURUM

"DOKUMA"

 

"Buldan Tekstilinin Dış Pazarlama, Ar-Ge ve Kalite İyileştirme Sorunları ve Çözüm Yolları"

Prof.Dr. Atila BAĞRIAÇIK, Müfit DALBUDAK, Salih KÜKREK

"Tekstil Sektöründe Kalite ve Moda Faktörlerinin Modern Pazarlama Anlayışı İle Bütünleştirilmesi Yaklaşımı"

Prof.Dr. Günal ÖNCE, Yard.Doç.Dr. Onur ÖZVERİ

"Buldan Tekstilinin İhracat Yapısının Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama Çalışması"

Yard.Doç.Dr. İrfan ERTUĞRUL, Öğr.Gör. Murat ULUSOY, Yard.Doç.Dr. Onur ÖZVERİ

"E-Ticaret ve Buldan Tekstilinde Kullanımı"

Öğr.Gör.Arzu TERZİ

"Buldan Tekstil Firmalarının Marka Kavramına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi"

Öğr.Gör. Saynur ÇİÇEK


11. OTURUM

"TARİH"

 

"Buldan Civarındaki Çarşamba Pazarları"

Prof.Dr. Tuncer BAYKARA

"XVI. Yüzyılda Buldan ve Çevresine Ait Bilgiler "

Prof.Dr. M.Ali ÜNAL

"XIX. Yüzyılda Temettuat Defterlerine Göre Buldan'da Sosyo-Ekonomik Hayat"

Prof.Dr. Selahattin ÖZÇELİK, Araş.Gör. Ayhan BAYOĞLU

"Aydın Vilayeti Salnamelerine Göre Buldan Kazasının Nüfusu"

Yard.Doç.Dr. Mithat AYDIN

"Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Buldanlı Memurlar"

Yard.Doç.Dr. Kemal DAŞCIOĞLU


12. OTURUM

"DOĞA - ÇEVRE"

 

"Süksesyon Basamaklarının Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Deneme Çalışması"

Yard.Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN

"Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun (Rosa Canina L.) Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri"

Yard.Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN, Yard.Doç.Dr. Levent BAŞAYİĞİT, Orm.Müh. Halil SÜEL, Jeo.Müh. Hüseyin ŞENOL, Okt. Ahmet MERT, Okt. Serkan GÜLSOY

"Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus Cerris L.) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler"

Dr. Kürşad ÖZKAN, Jeo.Müh.Hüseyin ŞENOL, Okt.Ahmet MERT, Okt.Serkan GÜLSOY

"Süleymanlı Yayla Gölü Sucul Faunasına Genel Bir Bakış"

Yard.Doç.Dr. Mustafa DURAN, Uzm. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Araş.Gör. Adile ÖZDEMİR, Doç.Dr. Raşit URHAN, Doç.Dr. Yakup KASKA, Yard.Doç.Dr. Serdar DÜŞEN

"Buldan İlçesinin (Denizli) Herpetofaunası"

Doç.Dr. Raşit URHAN, Doç.Dr. Yakup KASKA, Yard.Doç.Dr. Serdar DÜŞEN, Yard.Doç.Dr. Mustafa DURAN


13. OTURUM

"DOKUMA"

 

"Denizlideki Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminin Sorunları ve Alınan Tedbirler"

Dr. Zümrüt Bahadır ÜNAL, Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN

"Buldan Dokumalarının Bazı Mekaniksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma"

Dr. Habibe KAHVECİOĞLU

"Buldan Bezi Üretilebilir Tasarımları ve Uygulamalarından Örnekler"

 Araş.Gör. Songül ARAL, Öğr.Gör. Semra ÖZBEK

"Buldanda  Dokumacılık ve Toplumsal Tabakalaşma Değişimi"

Zehra GÜNAY

"Buldan Dokumacılarının Örgütlenmesi; Kooperatifleşmesi"

Okt. Seda SARIKAYA SARIDEMİR


14. OTURUM

"TARİH"

 

"Milli Mücadelede Buldan"

Yard.Doç.Dr. Y.Ziya BİLDİRİCİ

"Bir Köyden Diğerine Afet İskanı Narlıdere (Direbolu)-Yenice Örneği"

Yard.Doç.Dr. Ercan HAYTOĞLU

"Buldan’da Tespit Edilen ve Tarihimize Işık Tutabilecek Bazı  Savaş Hatıraları"

Enver BİLKİ


15. OTURUM

"HALKBİLİM"

 

 

 

"Küreselleşme ve Yerellik İkileminde Buldan Halk Kültürü"

 

Yard.Doç.Dr. Mustafa ARSLAN

"Türk Halk Müziğinde  Kerem Havaları ve Buldandaki Örnekleri"

 

Yard.Doç.Dr. F.Reyhan ALTINAY

"Buldan'da Halk Müziği'ne Dair Tespitler"

 

Dr. Hüseyin YALTIRIK

"Buldan Yöresinde Ağıt Yakma Geleneği ve Yöre Ağıtları Üzerine Bir Değerlendirme"

 

Araş.Gör. Adem ÖGER

 

 

 

16. OTURUM

"EKONOMİ"

 

 

 

"Türkiye’de İhracat ve Denizli Perspektifinden Bir Bakış"

 

Doç.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Yard.Doç. Dr.Ersan ÖZ

"Kalite ve Ortak Markaya Dayalı Rekabet"

 

Yard.Doç.Dr. Hakan SARITAŞ, Yard.Doç.Dr. Halil SAVAŞ, Yard.Doç.Dr. Ahmet BARDAKÇI

"Türkiye’de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme"

 

Yard.Doç.Dr. Ersan ÖZ, B.Hes.Uzm. Mehmet DELİCE

"Buldan'da Emlak Piyasasının Dünü ve Bugünü"

 

Öğr.Gör.Y.Kemal GÜL, Öğr.Gör. Nuray KESKİN

"Vergi Yönetimine İlişkin İlke ve Hedefler; Buldan Araştırması"

 

Öğr.Gör. Sultan ODABAŞ


17. OTURUM

"TARIM - HAYVANCILIK"

 

" Buldan İlçesi Tarımsal Ürün Deseninin Genel Bir Değerlendirmesi"

Dr. Ayşe GÜN, Zir.Yük.Müh. Behiye AKSOY DENGİZ

" Buldan ’Da  Meyveciliğin  Bugünkü Durumu ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler "

Dr. Ayşe GÜN, Yard.Doç.Dr. Abdullah KANKAYA,  Prof.Dr. M. Atilla AŞKIN

" Buldan’da Ceviz ve Kestane Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar"

Dr. Ayşe GÜN,  Prof.Dr. Atilla AŞKIN, Yard.Doç.Dr. Abdullah KANKAYA.

"Buldan Yöresinde Sebzecilik"

Zir.Yük.Müh. Süleyman KARAGÜL, Dr. Ayşe GÜN,

"Buldan'da Hayvancılık"

Vet. Nazif EKİCİ, Zir.Yük.Müh. Behiye AKSOY DENGİZ


18. OTURUM

"HALKBİLİM"

 

 

 

"Buldan Örneğinde Denizli Alevi Bektaşi Kültürü"

 

Prof.Dr. Filiz KILIÇ,  Araş.Gör. Tuncay BÜLBÜL, Uzm. Coşkun KÖKEL

"Geçmişten Günümüze Buldan'da Kullanılan Lâkaplar"

 

Cumhur MUSTAK

"Buldan Yemek Kültürü"

 

Yard.Doç.Dr.Ramazan GÖKÇE

"Buldan’da Şifalı Bitkiler ve Halk Hekimliği Uygulamaları"

 

Nurettin AKSAKAL

"Buldan ve Köylerinde 2005 Yılında Doğan Çoçuklara Verilen Adlar"

 

Hüsamettin TAT

 

 

 

 

 

 

19. OTURUM

"DOKUMA"

 

 

 

"Küresel Rekabet ve Değişim Sürecinde Yöresel Kobilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Türkiye Üzerine Bir Uygulama"

 

Yard.Doç.Dr.M.Reha ÖZDER

"Buldan Markasının Oluşturulmasında Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi"

 

Yard.Doç.Dr. Süleyman BARUTÇU, Öğr.Gör. İ.Ersin TURGUT

"Denizli Soroptimist Kulübü Derneği’nin Kamu – Özel Sektör – Stk İşbirlikleri Kapsamında Belsam Projesi Örneği "

 

Aysun NALBANT, Rana ÖZDÖL, Filiz ÖZHAN, Ufuk TARHAN, Yıldız KARACA, Sunay AYDOĞAN, Gülten AYDINLI, N.Horozoğlu KARAKAYA

 

 

 

 

 

 

20.OTURUM

“ARKEOLOJİ-SANAT TARİHİ”

 

 

 

"Tripolis Antik Kent Tarihi ve İnanç Coğrafyası; Tanrıça Leto Örneği

 

Yard.Doç.Dr. Hüseyin ÜRETEN

"Buldan Evleri"

 

Nurettin AKSAKAL

“Antik Çağda Buldan’da Yıkanma Kültürü”

 

Araş.Gör.Coşkun DAŞBACAK

 

 

 

21.OTURUM

“BAĞCILIK”

 

 

 

" Sofralık Üzüm Üretiminde Yaşanan Sorunlar ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Uygulamalar"

 

Dr. Fadime ATEŞ, Selçuk KARABAT

"Buldan Yöresine Uygun  Sofralık Üzüm Çeşitleri"

 

Dr. Cemal ILGIN,

"Buldan ve Çevresinde Üzüm Üreticisinin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri"

 

Öğr.Gör. Nezihe TÜFEKCİ, Öğr.Gör. Ö. Kürşad TÜFEKÇİ

"Yenicekent Kasabasında Bağcılık"

 

Mehmet AYTEKİN

"Üzümün Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri"

 

Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş.Gör. Murat YILMAZTEKİN

"Üzümün Gıda Sanayinde Değerlendirme Şekilleri"

 

Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş.Gör. Murat YILMAZTEKİN

 

 

Copyright @ 2006 Buldan MYO